Huhtikuun lopulla Iisalmessa koettiin historiallinen hetki, kun viiden ERVA alueen tehoambulanssit luovutettiin sairaanhoitopiirien käyttöön. Tehosiirtoajoihin erikoistuneet ambulanssit kehitettiin tiiviissä yhteistyössä ensihoitajien ja teholla työskentelevien sairaanhoitajien ja lääkäreiden kanssa, jotta varmistettiin molemmille toimiva työympäristö. Kyseessä on myös ensimmäinen sairaanhoitopiirien yhteinen ambulanssihankinta. Tehoambulanssit  parantavat ERVA alueiden yhteistyötä ja mahdollisuutta resurssiapu pyyntöihin. Ajoneuvon varustelu ja kalusto on yhdenmukainen, joten henkilöstön on helppo toimia ambulanssissa sen sijoitus riippumatta.

Tehoambulanssien extrapitkään hoitotilaan mahtuu yhteensä neljä hoitohenkilöä potilaan lisäksi. Suuremmat tilat mahdollistavat ECMO siirrot, painavien potilaiden turvalliset kuljetukset, sekä esimerkiksi keskoskaapin tai harvinaisemman infektiokapselin kuljettamisen. Autoissa on käytössä Strykerin Power LOAD sähköavusteinen lastausjärjestelmä ja Stryker Power-PRO XT sähköpaarit, mikä edistää niin potilaiden kuin henkilöstönkin turvallisuutta ja hoitohenkilökunnan työergonomiaa. Ambulanssit  soveltuvat niin päivittäiseen käyttöön kuin myös yliopistosairaaloiden välisiin vaativiin siirtoajoihin. KYS:n edustaja Pasi Mattinen kertoo ambulansseista olevan hyötyä myös opiskelijoiden koulutuksessa ja perehdytyksessä normaalien potilaskuljetuksien lisäksi.

HUS:n edustaja Jukka Etelä näkee yhteishankintojen olevan tulevaisuutta, ainakin tehohoidon osalta. Vastaavanlaisia tehoambulansseja on Suomessa vähän, joten nämä uudet, modernit siirtoautot parantavat huomattavasti ERVA alueiden välistä yhteistyötä ja siirtokuljetus mahdollisuuksia. Aikaisemmin vaativia tehohoitosiirtoja on tehty  normaaleilla ambulansseilla tai lainaamalla monitoimiambulansseja sairaanhoitopiirien kesken. Tämä on ollut haasteellista niin resurssien kuin ajankäytönkin suhteen, joten uudet tehoambulanssit ovat kalustoon enemmän kuin tervetulleita.

Toukokuun ensimmäisillä viikoilla sairaanhoitopiireissä koulutettiin henkilöstöä ambulanssien käyttöön, jonka jälkeen ne ovat valmiita tositoimiin. Nyt jäädään odottelemaan käyttäjien kokemuksia autoista, mikä on tärkeää tulevan kehitystyön kannalta.

Tehoambulanssien suunnittelusta vastaava ydin työryhmä koostui viiden ERVA alueen edustajasta; Jukka Etelä (HUS), Jari Mäkinen (TYKS), Pasi Aho (TAYS), Pasi Mattinen (KYS) ja Marko Jämsen (OYS).