Euroopan aluekehitysrahaston tukeman NewProfile2020-hankkeen avulla Profile Vehicles Oy:lle luotiin hyvät edellytykset kehittyä ja kasvaa globaaliksi kannattavaksi edelläkävijäyritykseksi ambulanssien ja muiden valittujen erikoisajoneuvojen kehittäjänä, valmistajana ja toimittajana.

NewProfile2020 -tiedote .pdf