STRYKER Power-LOAD and Power-PRO XT

Ensihoidon ammattilaiset työskentelevät muuttuvassa työympäristössä päivittäin ja ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa. Työtehtävät vaihtelevat kevyistä – raskaisiin töihin ja toistoja tulee paljon päivän aikana. Työasennot muuttuvat useita kertoja päivän aikana, jonka takia työergonomiaa edistävät työvälineet nousevat suureen rooliin.

Sähkötoimiset paarit ovat ensihoidon tulevaisuus. Ensihoitajien kohdalla tuki- ja liikuntaelimet kokevat paljon kuormitusta erilaisten nostojen, laskujen ja siirtojen takia. Sähkötoimisilla Stryker Power-Pro XT ja Power LOAD -lastausjärjestelmän avulla pystytään helpottamaan hoitajien työtä, vähentämään loukkaantumisia sekä tutkitusti vähentämään selkäongelmia.

Jokilaakson Pelastuslaitoksella Stryker Power-PRO XT sähköpaarit ja Power-LOAD ovat olleet käytössä jo vuodesta 2018, eikä paluuta entiseen enää haikailla. Jokilaaksossa ensihoitajana ja ajoneuvo vastaavana toimivan Heikki Isoahon mukaan suurimmat hyödyt sähköpaarien käytöstä yhdessä Power LOAD:n kanssa ovat olleet parantuneet työ- ja potilasturvallisuus, sekä työergonomia. Isoaho on huomannut tuki ja liikuntaelinsairauksiin (TULES) liittyvien sairaslomien vähentyneen selkeästi, sekä ns. liukastumisonnettomuudet ovat jääneet kokonaan pois. Kun nopeat riuhtaisu- ja nostotyyppiset liikkeet ovat vähentyvät huomattavasti jokapäiväisessä työssä, jäävät muuten yleiset TULES vammat myös selkeästi vähemmälle.

Arki helpottuu

Yleisimmät argumentit sähköpaareja vastaan koskevat niiden korkeampaa painoa manuaalisiin verrattuna ja ettei paaria saa irrotettu alustasta. Työturvallisuutta ja -ergonomiaa ajatellen paareja ei kuitenkaan tulisi kantaa, vaan vastaavissa tilanteissa turvaudutaan muihin potilassiirtovälineisiin kuten esim. kantotuoliin. Power-PRO XT -paareilla potilaan nostelun tarve minimoituu, sillä nosto ja lasku hoituu sähköisesti. Power-LOAD:n avulla myös potilaan lastaaminen käy ilman raskaita nosto- tai työntöliikkeitä. Potilasturvallisuus taas parantuu huomattavasti, sillä äkkinäiset liikkeet jäävät sähköisellä lastausmenetelmällä kokonaan pois, eikä pelkoa tukijalkojen pettämisestä ole.

Paarit on varustettu selkeillä ohjeilla, jonka ansiosta ne ovat käyttäjäystävälliset kaikille niiden parissa työskenteleville. Paarien ohjaus on myös helppoa. Mahdollisuus eturenkaiden suunnan lukitsemiseen helpottaa ohjattavuutta myös kaltevilla alustoilla sekä helpottaa paarien lastausta tarvittaessa. Vika tilanteessa paarit ja lastaus toimivat myös manuaalisesti.

Isoahon mukaan sähköpaarit lisäävät työmukavuutta merkittävästi – esimerkiksi kun työntekijöiden pituus vaihtelee noin.155–205 cm välillä on työntökorkeuden säädöllä suuri merkitys työergonomiaan. Työntökorkeuden säädön mahdollisuus myös vähentää huomattavasti ensihoitajien työn kuormitusta epätasaisella pohjalla, jossa paarien päiden korkeutta voi tarpeen mukaan vaivattomasti säädellä. Totuttua suuremmat renkaat edistävät paarien vakautta ja kun paarien painopiste on alempana, pienenee kaatumisriski merkittävästi.

Ei paluuta entiseen

Stryker kerää aktiivisesti palautetta asiakkailtaan, sekä tekee asiakastyytyväisyys tutkimuksia kyselyiden ja haastattelujen pohjalta. Stryker:n Tanskassa 2017 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin sähkötoimisen ja manuaalisen paarin eroa vuoden käytön aikana. Tutkimuksessa selvisi, että sähkötoimiset paarit vähentävät 71 % loukkaantumisriskiä verrattuna manuaalisiin paareihin. Kyselyyn vastanneista 97% oli sitä mieltä, että Power-Pro XT ja Power-LOAD vähentävät ensihoitajien fyysistä rasitusta työssä. Voidaan siis puhua merkittävästä parannuksesta työergonomiassa ja tyytyväisyydestä tuotteeseen.

Kysyttäessä Isoaholta, kuinka sähköpaareihin ja Power-LOAD:n nykyään suhtaudutaan muutaman vuoden käytössä olon jälkeen, viesti on selkeä. Vaikka haasteita sähkökäyttöisten järjestelmien kanssa välillä tulee, ei kukaan ensihoitajista antaisi Stryker:n sähköpaareja ja Power-LOADia enää pois. Tärkeänä jatkossa Isoaho näkeekin kattavan käyttökoulutuksen ja käyttötuen, jota PROFILE on aktiivisesti kehittänyt yhdessä käyttäjien kanssa.

PROFILE Vehicles toimii Suomessa ainoana valtuutettuna Stryker jälleenmyyjänä ja huoltopisteenä. PROFILE järjestää käyttöönottokoulutuksia, sekä asentaa ja huoltaa Stryker:n Power-Pro XT paareja ja Power-LOADia ympäri Suomea. Lisätietoja Styrker sähköpaareista ja Power-LOADista antaa Stryker asiantuntijana PROFILElla toimiva Miika Repo (miika.repo@profilevehicles.com).