Hyvä Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme,

Profile Vehicles konsernin toimitusjohtajaksi on 7.9.2020 alkaen nimitetty Ville Repo (insinööri AMK). Ville Repo nimitettiin tehtävään edeltäjänsä Marko Revon menehdyttyä äkilliseen sairauskohtaukseen 1.9.2020.

Ville Repo on toiminut Profile Vehicles Oy:ssa vuoden 2015 alusta alkaen, ensin laatu- ja tuotantoinsinöörin sekä sittemmin tuotantojohtajan tehtävässä, joten konsernin henkilökunta ja toiminnot ovat hänelle entuudestaan tutut.

Nimitykseen johtaneesta, poikkeuksellisesta ja surullisesta tapahtumasta huolimatta Ville Repo aloittaa uudessa tehtävässään vahvalla motivaatiolla ja luottavaisin mielin.

”Suru laskeutui yrityksemme syyskuussa, kun isäni, Profile Vehicles konsernin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja Marko Repo menehtyi. Isäni Marko teki elämäntyönsä yrityksellemme. Hän vaikutti suuresti niin Suomen kuin kansainvälisen ensihoidon sekä erikoisajoneuvojen kehitykseen. Ylpeydellä katson isäni uraa ja elämäntyötä ja olen suuresti otettu, että saan jatkaa esikuvani saappaissa.

Tämä poikkeusaika on tuonut mukanaan erilaisia haasteita, mutta otan ne vastaan rohkeasti. Minulla on vahva alan tuntemus ja olen toiminut useissa eri rooleissa vieden yritystämme tarmokkaasti eteenpäin.

Yrityksemme arvot ovat yhteistyö, kehittäminen, sitoutuminen ja laatu. Näihin arvoihin perustuu koko yrityksemme toiminta ja johtamismallit. Ympärilläni on moniammatillinen ja vahva Profile tiimi sekä yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Profilella on selkeät tulevaisuuden tavoitteet ja halu kehittyä sekä kasvaa entistä paremmaksi ensihoidon ja viranomaistahojen yhteistyökumppaniksi, niin Suomessa kuin maailmalla. Haluan olla vahva vaikuttaja alan myönteiseen kehitykseen ja Profilen tuotteiden ja palveluiden avulla tuoda markkinoille uusia innovaatioita. Me Profilella olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ja luotettavaan työskentelyyn. Laadun tunnistaa kahdesta raidasta.” (Ville Repo)

Profile Vehicles Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Hillin mukaan nimityspäätös syntyi yksimielisesti yrityksen omistajien ja hallituksen kesken.

”Ville Revon osaaminen, omistautuneisuus ja kiinnostus alaa kohtaan sekä ymmärrys suvun omistuksessa kulkeneen yrityksen perimmäisistä arvoista puhuivat yksiselitteisesti nimityksen puolesta. Lisäksi Ville Repo yrityksen yhtenä omistajana on luonnollisesti kiinnostunut jatkuvasti kehittämään yrityksen toimintoja ja huolehtimaan hyvästä tuloskunnosta myös jatkossa”, Hilli toteaa. ”Jatkamme vahvoina ja pysymme alan terävimmässä kärjessä myös tulevaisuudessa”.  (Kalevi Hilli)

Lisätietoja nimityksestä:
Kalevi Hilli, hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 5511402
email kalevi.hilli@profilevehicles.com